Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji

I. Proces Rezerwacji Online

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.

2. Po zapoznaniu się z ofertą Klient może wybrać termin pobytu oraz opcje dodatkowe

3. Po wyborze oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.

4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zaliczki na jeden z wybranych sposobów:

* Kartą kredytową
* Płatności elektronicznym przelewem bankowym

Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

5. Po przyjęciu wpłaty przez System Dotpay Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji - Email zawierał będzie: dane klienta, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty w hotelu. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient opłaca w Hotelu.


II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

1. Klient wpłaca wyliczoną Zaliczkę w jeden z dostępnych w systemie sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Hotelu.

2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.

3. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Hotel zobowiązany jest w terminie 7 dni do zwrotu pełnej kwoty zaliczki.

4. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 30 dni przed datą przyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki.

5. Istnieje możliwość bezpłatnej zmiany terminu rezerwacji najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.


III. Ustalenia Końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

2. Wyświetlane na stronie ceny są zmienne zależnie od daty dokonania rezerwacji, wiążąca jest kwota z dnia dokonania rezerwacji.

3. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Dotpay.pl

4. Hotel oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.


IV. Dane Osobowe

1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Hotelu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Hotel.

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji HotelSystems.pl: american.pl Tomasz Długopolski, ul. Szrenicka 46, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 613-102-96-97.

4. Hotel i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.

5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.


V. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.