Turawa, 12 wrzesień 2017 r.

 

Hotel Zacisze rozpoczyna realizację projektu pt

 ZWIĘKSZENIE I UATRAKCYJNIENIE OFERTY USŁUGOWEJ HOTELU ZACISZE  

 

Zadanie finansowane przez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich :

Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

w zakresie:  Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 

pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów’’